Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  
Πλατής Ιωάννης Παράλειψη Νόμιμης Οφειλόμενης Ενέργειας της Διοίκησης

ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:Παράλειψη Οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας

Σελ.320 τιμή 38 ευρώ

Ρέντας Βασίλειος:Άδειες Ίδρυσης και

Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σελ.570 τιμή 60 ευρώ

Παπαθανασόπουλος Αθ.: Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων

Σελ.400 τιμή 55 ευρώ

Παπαθανασόπουλος Αθ.: Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων(Συμπλήρωμα μετά τον 4280/14)

Σελ.100 τιμή 14 ευρώ