Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  

10 Χρόνια μαζί σας με το δικηγόρο και το Δικαστή

στο γραφείο και το δικαστήριο!!!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

1) Μαρτίνος Κωνσταντίνος, Εφέτης, Εφετείο Λάρισας

«Ασφαλιστικά Μέτρα σε 1ο και 2ο βαθμό»

2) Μακρής Δημήτριος, Εφέτης, Εφετείο Αθηνών

«Η Προσωρινή Διαταγή»

3) Ταβαντζής Γεώργιος, Ειρηνοδίκης Αλεξανδρούπολης

«Ασφαλιστικά Μέτρα σε επίπεδο Ειρηνοδικείου, Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής»

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε η Πρόεδρος Εφετών και πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), Κα Μαργαρίτα Στενιώτη.

Συντονιστής ήταν ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος

Δείτε ολόκληρη την ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjMFMFkXOM

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.:  Ο Επαναπροσδιορισμός των Υποθέσεων Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων Ν.3869/2010

2: . Πρώτη Προσέγγιση  των  Πτωχεύσεων Μικρού Αντικειμένου του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα