Ιγγλεζάκης Ιωάννης

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(Κανονισμός 2016/679)

 

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΟ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

 

 σελ.267  τιμή 22 ευρώ

 

 

 

 

 

 

Αθανασόπουλος Τάσος 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

 

σελ.745 τιμή 85 ευρώ

διαβάστε περιεχόμενα

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αθανασόπουλος Τάσος 

Η Αναγκαστική Εκτέλεση(μετά το Ν.4335/2015)Η Αναγκαστική Εκτέλεση(μετά το Ν.4335/2015)

 

Ερμηνεία κατ άρθρο,Νομολογία,Πρακτική

σελ.703 τιμή 95 ευρώ

 

 

 

 

 

 

 διαβάστε περιεχόμενα

 

ΝΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ-ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ-ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Το τρίτο βιβλίο της σειράς ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ IUS ET TRANSLATUM είναι το ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ENGLISH-GREEK LEGAL GLOSSARY, το οποίο περιλαμβάνει νομική ορολογία από τους βασικούς τομείς του δικαίου, το ΑΣΤΙΚΟ, το ΕΜΠΟΡΙΚΟ, το ΠΟΙΝΙΚΟ και το ΔΗΜΟΣΙΟ δίκαιο. Όπως και στα προηγούμενα δύο γλωσσάρια, το βιβλίο ξεκινάει με την ΕΙΣΑΓΩΓΗ, που συμπληρώνει τους βασικούς αυτούς τομείς και περιέχει τους θεμελιώθεις δικαιϊκούς και δικονομικούς όρους που απαντώνται στην ελληνική και την αγγλική νομική ορολογία και συμπληρώνεται με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που αποτελούνται από ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο τέλος του βιβλίου ανευρίσκεται το ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

656 Σελίδες Τιμή 70 Ευρώ

 

ΝΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ-ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ Ι-ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

 

Το νομικό γλωσσάρι Ι Αστικό Δίκαιο είναι δομημένο κατά τις διατάξεις του γερμανικού Αστικού κώδικα, χωρισμένο σε ενότητες σύμφωνα με τα κεφάλαια του γερμανικού Αστικού Κώδικα και σε περαιτέρω υποενότητες μέσα σε κάθε κεφάλαιο ανάλογα με την εννοιολογική τους σημασία. Με ξεχωριστό κεφάλαιο εισαγωγής που περιέχει τις γενικότερες έννοιες του Δικαίου, όπως και ειδικό κεφάλαιο με στοιχεία από την Πολιτική Δικονομία. Με παραδείγματα μέσα από το Νόμο, ξεχωριστό κεφάλαιο με νομικά έγγραφα του Αστικού Δικαίου, ένα για κάθε βιβλίο του Αστικού Κώδικα (δικόγραφα κα) από την κάθε χώρα, σε αντιπαραβολή μεταξύ τους, με επεξηγήσεις όπου υπάρχει απόκκλιση από την έννοια στην μετάφραση, προκειμένου να αντιστοιχεί στην ίδια νομική σχέση. Με ξεχωριστό κεφάλαιο με επίσημα πιστοποιητικά από τις δύο χώρες.  Με αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου, όπου ανευρίσκονται όλες οι έννοιες.

456Σελίδες Τιμή 38 Ευρώ

 

ΝΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ-ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ II-ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 2

Το νομικό γλωσσάρι ΙΙ Δημόσιο Δίκαιο αποτελείται από Α. Συνταγματικό Δίκαιο και Β. Συνταγματικό Δίκαιο. Το Α. Συνταγματικό Δίκαιο ακολουθεί τη δομή του ελληνικού Συντάγματος ενώ το Β. Διοικητικό Δίκαιο, αυτή του γερμανικού Νόμου περί Διοικητικής Δικονομίας. Και στα δύο μέρη έχει προστεθεί εισαγωγή με γενικότερες έννοιες που αφορούν το εκάστοτε δίκαιο, αλλά και ξεχωριστό κεφάλαιο με διατάξεις που αφορούν μόνο το γερμανικό Σύνταγμα στο Συνταγματικό Δίκαιο και κεφάλαιο με στοιχεία διοικητικής δικονομίας στο Διοικητικό Δίκαιο. Έπειτα από κάθε κεφάλαιο ακολουθεί παράδειγμα μέσα από το Νόμο. Ξεχωριστά κεφάλαια με δημόσια πιστοποιητικά δημοσίου δικαίου, αλλά και νομικά έγγραφα δημοσίου δικαίου (συνταγματικού, διοικητικού και διεθνούς δημοσίου δικαίου). Με συντομογραφίες ελληνικού και γερμανικού δικαίου.

536 Σελίδες Τιμή 50 Ευρώ 

 

Σπυριδάκης Ι.

Καταδολίευση Δανειστών (αστικό κ ποινικό)

ερμηνεία νομολογία υποδείγματα

καταδολίευση δανειστώνκαταδολίευση δανειστών

 

 

 

 

 

 

 

 

δείτε περιεχόμενα

σελ.140 τιμή 24 ευρώ

 

ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Το παρόν αποτελεί μετεξέλιξη του βιβλίου  «Πανδέκτης Μισθώσεων & Οροφοκτησίας».Μεταγενέστερα εκδόθηκε ο ν. 4242/2014, με το άρθρο 13 του οποίου επήλθε αναδιάταξη του συστήματος των εμπορικών μισθώσεων, με αποτέλεσμα οι μισθώσεις που συνάπτονται μετά την ισχύ του να διέπονται από διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς σε
σχέση με τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.Στο παρόν διαπραγματευόμαστε τις

 

 

 

μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις, δηλαδή αυτές που συνάπτονται μετά την ισχύ του ν. 4242/2014 (28.2.2014) και τις μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.Μεταγενέστερα, επίσης, εκδόθηκε ο ν. 4335/2015 ο οποίος επιφέρει μεγάλες μεταβολές στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.

σελ.766 τιμή 80 ευρώ

 

Μπρακατσούλας Βασίλειος 

Οικογενειακό δικονομικό δίκαιο

ερμηνεία νομολογία υποδείγματα

οικογενειακό δικονομικόοικογενειακό δικονομικό

 

 

 

 

 

 

 

 

δείτε περιεχόμενα

σελ.570 τιμή 60 ευρώ

ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ Α.

ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Σελ.210 τιμή 23 ευρώ

ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ

Σελ.594 τιμή 50 ευρώ

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(Επιμέλεια): Παροχή Διόδου κατά ΑΚ 1012-1017. Εισαγωγή, συστηματική ερμηνεία, ερμηνεία κατ' άρθρο, υποδείγματα

Δείτε περιεχόμενα

Σελ.236 τιμή 23 ευρώ

paroxi diodou

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΝΤΑΞΗΣ Α.    

ΔΟΛΟΣ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πλήρη ερμηνεία- Βιβλιογραφία- Εξαντλητική νομολογία- Πρακτικά ΠΚ και ειδικών νόμων - Τροχαία ατυχήματα- Ιατρική ευθύνη κλπ. - Μελέτη βιβλιογραφική  , θεωρητική (Αναλυτική ερμηνευτική νομολογιακή προσέγγιση - Περιπτωσιολογία , πρακτική)

σελ. 700 τιμή 60 ευρώ 

 

ΚΟΝΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3898/10

(ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ)

 ΣΚΟΡΔΑΚΗ Β.

 δείτε περιεχόμενα

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύστημα Ασφαλιστικών Μέτρων, Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης,γ΄ έκδοση 

ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ερμηνεία,Νομολογία,Υποδείγματα

δείτε περιεχόμενα

σελ.1756 τιμή 100 ευρώ

ΚΑΤΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ,ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΞΙΚΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΞΙΚΟ

 Αθήνα 2014, σελίδες 1819,Τιμή 48 ευρώ.

 

  Β.ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ, Αρεοπαγείτης

 
 
 

 

 

 Δ.ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

κατ άρθρο ερμηνεία νομολογία

υποδείγματα σχέδια δικαστικών 

αποφάσεων

1076 σελίδες τιμή 114 ευρώ

 

  

 

ΜΑΚΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

 Δ .ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ έκδοση 2005
σελ. 315 τιμή 44 ευρώ

 

 

 

 

 

 

Δ. ΜΑΚΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ έκδοση 2010
σελ. 282 τιμή 42 ευρώ

 

 

 

 

 

Β. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα

10τομη Ερμηνεία & Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης)

 τιμή  870 ευρώ

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ- Α. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ

σελ. 496 τιμή 60 ευρώ

 

 

 

 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-

ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

Β.ΤΣΟΥΜΑΣ

σελ. 984 τιμή 78 ευρώ

 

 

 

 

Ι. ΖΩΗΣ 

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

(εμβάθυνση στουσ αυτοτελείς 

ισχυρισμούς)

σελ.350 τιμή 50 ευρώ

 

 
ΠΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (έκδοση 11/2013)
 
Σελ.1224 τιμή 110 ευρώ
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΩΚ. ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
σελ.360 τιμή 40 ευρώ
 
 
 
 
 
 
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παραγραφές υπέρ και κατά
του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ
2010
σελ.427 τιμή 60 ευρώ
 

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παραγραφές Υπέρ και Κατά Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. KAI OTA .Συμπλήρωμα Νομοθεσίας και Νομολογίας.

και με τους Ν.4051/2012 & 4052/2012

σελ. 108 τιμή 14 ευρώ