Κατεβάστε τον παραπάνω σύνδεσμο και Συμπληρώστε το παραπάνω έντυπο παραγγελίας και στείλτε το στο e-mail μας nomorama.nt@gmail.com

Καταχώρηση

2015/03/28

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Περιβαλλοντικού δικαίου(Δασικό δίκαιο,Αιγιαλός και παραλία),Τουριστικό δίκαιο

Με ομιλητές:
1)Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος, δικηγόρος ΔΝ,Εντεταλμένος καθηγητής Νομικής Σχολής Παρίσι 13,μέλος συντακτικής επιτροπής περιοδικού Περιβάλλον και Δίκαιο.
2)Μανδελένης Ιωάννης δικηγόρος, (Επιστημονικός συνεργάτης Ανώτατης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων Κρήτης,ΑΣΤΕΚ)

Χαιρετισμός Καλλίας Δημήτριος ,Πρόεδρος ΔΣ Μυτιλήνης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1/2016 ΩΡΑ 09.30 ΠΜ

Μεγάλη προσέλευση των Κορίνθιων δικηγόρων στην ημερίδα περιβαλλοντικού δικαίου Δάση-Αιγιαλός και παραλία στις 20/3/2015 στο πρωτοδικείο Κορίνθου

αφίσα ημερίδας Κόρινθος
ημερίδα Κόρινθος

Πρωτοδικείο Λαμίας Απόφ.294/2020

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών

Εννοια του εργασιακού εκφοβισμού - mobbing. Ποτε εξομοιώνεται με μεθοδευμένη πρόκληση πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη. Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4619/2020 και έννοια αδύναμων (πλήρως ή μερικά) ατόμων.Δεν στοιχειοθετείται το άρθρο 312παρ.4ΠΚ, όταν το θύμα έχει τη δυνατότητα/ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και όταν δεν διακατέχεται από φυσικη αδυναμία να αντιδράσει και να προστατεύσει αποτελεσματικά τον εαυτό του (σχετ.Α.Π.2055/2019, Α.Π.534/2012, Α.Π.1372/2007, .