Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2015/03/28

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Περιβαλλοντικού δικαίου(Δασικό δίκαιο,Αιγιαλός και παραλία),Τουριστικό δίκαιο

Με ομιλητές:
1)Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος, δικηγόρος ΔΝ,Εντεταλμένος καθηγητής Νομικής Σχολής Παρίσι 13,μέλος συντακτικής επιτροπής περιοδικού Περιβάλλον και Δίκαιο.
2)Μανδελένης Ιωάννης δικηγόρος, (Επιστημονικός συνεργάτης Ανώτατης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων Κρήτης,ΑΣΤΕΚ)

Χαιρετισμός Καλλίας Δημήτριος ,Πρόεδρος ΔΣ Μυτιλήνης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/1/2016 ΩΡΑ 09.30 ΠΜ

 

 

 

Μεγάλη προσέλευση των Κορίνθιων δικηγόρων στην ημερίδα περιβαλλοντικού δικαίου Δάση-Αιγιαλός και παραλία στις 20/3/2015 στο πρωτοδικείο Κορίνθου

αφίσα ημερίδας Κόρινθος

ημερίδα Κόρινθος