Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  
kodikas dikastikon ipallilon

ΚΩΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ XIII

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Nόμος 4798/2021,ΦΕΚ Α 68/24.4.2021

(Εως το ν.4816/21 ΦΕΚ Α 118 9.7.2021)

Σελ.256 τιμή 28 ευρώ

Ρέντας Βασίλειος:Άδειες Ίδρυσης και

Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σελ.570 τιμή 60 ευρώ

Πλατής Ιωάννης Παράλειψη Νόμιμης Οφειλόμενης Ενέργειας της Διοίκησης

ΠΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:Παράλειψη Οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας

Σελ.320 τιμή 38 ευρώ

Παπαθανασόπουλος Αθ.: Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων

Σελ.400 τιμή 55 ευρώ

Παπαθανασόπουλος Αθ.: Δίκαιο των Δασικών Οικοσυστημάτων(Συμπλήρωμα μετά τον 4280/14)

Σελ.100 τιμή 14 ευρώ