Νομικές Εκδόσεις

 

                                        ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ                                                                  

10 Χρόνια μαζί σας με το δικηγόρο και το Δικαστή

στο γραφείο και το δικαστήριο!!!

ΔΙΒΙΒΛΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εως το ν.4855/21 ΦΕΚ Α 215 12.11.2021
Περιλαμβάνει:Α) την Αιτιολογική έκθεση
Β) Κατ’ άρθρο ανάλυση ρύθμισης ν.4855/2021.
Πρόλογος 

Στενιώτη Μαργαρίτα,Εφέτης

Σελ.646 τιμή 30 ευρώ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εως το ν.4842/2021 ΦΕΚ Α 190/2021 Περιλαμβάνει και: α) την Αιτιολογική έκθεση β)την κατ΄ Άρθρο ερμηνεία της ρύθμισης του ν.4282/2021,του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Νέος Πτωχευτικός Κώδκας :Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Ν.4738/2020,ΦΕΚ Α 207) Πρόλογος:Κασσαβέτης Δημ. Νικόλαος, Δικηγόρος

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας:Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

(Ν.4738/2020,ΦΕΚ Α 207)

Πρόλογος:Κασσαβέτης Δημ. Νικόλαος, Δικηγόρος

Σελ.355 τιμή 30 ευρώ

ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Σχολιασμός Κατ’ Άρθρο- Επιλεγμένη Νομολογία- Βιβλιογραφία

Σελ.470 τιμή 75 ευρώ